Anneke Meeuwis | Logopedie - Hanen Oudercursus: Uw kind helpen bij het leren praten

Voor wie is de Hanen Oudercursus bedoeld?

De Hanen Oudercursus is een cursus voor ouders van jonge kinderen met een taalontwikkelingsprobleem. De kinderen spreken niet of nauwelijks, terwijl je dat op hun leeftijd wel zou verwachten.

Een gezin kan voor de Hanen Oudercursus in aanmerking komen wanneer het aan de volgende criteria voldoet:

De ouders:

  • zijn bezorgd over de taalontwikkeling van hun kind, of
  • hebben een hulpvraag over de communicatie met hun kind.

Het kind:

  • heeft een communicatieprobleem
  • is tussen de 1,5 en 6 jaar
  • spreekt niet of nauwelijks ( zinnetjes van max. 3 woorden )

Ook ouders van een kind met een hoger taalniveau, kunnen meedoen aan de cursus. Ook zij kunnen van de Hanen Oudercursus profiteren voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Daarom heeft de logopedist voorafgaand aan de cursus een gesprek met de ouders, om na te gaan of de Hanen Oudercursus voor het gezin een passend hulpaanbod is.