Uw kind helpen bij het leren praten

Soms is het niet duidelijk wat een kind bedoelt, of lijkt het contact verbroken. Voor deze kinderen is het belangrijk dat de dagelijkse omgeving wordt aangepast aan wat het kind precies nodig heeft.

Hoe ouders voor hun kind de meest leerzame omgeving kunnen creëren en hoe zij (weer) contact kunnen krijgen met hun kind, kunnen zij leren tijdens de Hanen Oudercursus. Lees meer »

De Hanen Oudercursus

De Hanen Oudercursus is een stap-voor-stapcursus, om contact te krijgen met het jonge kind en de communicatie te verbeteren. Lees meer »

Anneke Meeuwis Logopedist

Anneke Meeuwis is logopedist en speciaal opgeleid als Hanen cursusleider. Zij is getraind in de Hanenmethodiek. Lees meer »

Vergoeding

De Hanen Oudercursus wordt geheel vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Lees meer »