Anneke Meeuwis | Logopedie - Hanen Oudercursus: Uw kind helpen bij het leren praten

De Hanen Oudercursus

De Hanen Oudercursus (spreek uit: Hennen) richt zich op ouders met kinderen van 1,5 tot 6 jaar met problemen in de taal en/of communicatie. Zij wil de ouders helpen bij het stimuleren van de taalverwerving van hun kind. Centraal punt in de oudercursus is het doorbreken van de bestaande communicatie- en interactiepatronen. De omgeving van het kind wordt zodanig beïnvloed dat een optimale situatie voor de ontwikkeling van de communicatie ontstaat.

De cursus is een combinatie van zes groepsbijeenkomsten en vier huisbezoeken. De oudergroep bestaat uit de opvoeders van maximaal acht kinderen. Tijdens de bijeenkomsten maken ouders intensief kennis met de communicatieprincipes, oefenen zij in de toepassing ervan en wisselen ouders ervaringen met elkaar.

Tijdens deze cursus komt de cursusleider vier keer bij de gezinnen thuis en maakt video opnames van de interactie tussen ouders en kind. Deze opnames worden thuis besproken en ook in de groep gebruikt. Aan het begin van de cursus bespreken ouders en de cursusleider samen wat zij willen bereiken met de taal van hun kind en hoe zij dat gaan aanpakken.

De Hanen Oudercursus wordt geheel vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.