Anneke Meeuwis | Logopedie - Hanen Oudercursus: Uw kind helpen bij het leren praten

Anneke Meeuwis Logopedist

Anneke Meeuwis werkt al 30 jaar als logopedist. Zij heeft ruime ervaring in het werken met kinderen met spraak- en taalproblemen vanuit het ziekenhuis, het speciaal onderwijs, eigen logopedie praktijk en een expertise centrum voor kinderen met communicatieve beperkingen.

Gedurende de afgelopen 30 jaar heeft Anneke zich vooral bezig gehouden met de directe behandeling van het jonge kind met spraak- en taalproblemen. Tijdens deze periode bleek ook steeds weer het belang van de omgeving van het kind.

In het najaar van 2005 heeft Anneke Meeuwis het Canadese certificaat voor Hanen logopedist behaald. Vanaf die tijd heeft zij ook meerdere malen per jaar Hanen Oudercursussen gegeven, binnen het expertise centrum waar zij werkzaam is.

Inmiddels is Anneke zeer enthousiast over de resultaten van de Hanenmethode. De deelnemende ouders zijn enthousiast over de positieve veranderingen die merkbaar zijn in de interactie met hun kind. Terwijl er niet eens spectaculaire aanpassingen nodig zijn. Juist door het bewust worden van de eigen vaardigheden, kan de ouderrol zodanig veranderen dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.